Velkommen til
Iqbal International School

  • Iqbal International School er en dansk friskole med elever på samtlige klassetrin - fra børnehaveklassen til 9. klasse. Skolegangen kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. klasse.


    Livet er et eventyr. Vi hjælper vores drenge og piger til at hilse det med glæde og tillid, hvad enten det betyder at forbedre deres balancegang på legepladsen eller forsøge endnu en gang med en plus-opgave, der ikke kunne udregnes første gang.


    Iqbal International School er en venlig, travl friskole, hvor det, du allerede ved betyder mindre end hvad du kan lære og hvor horisonter udvides hurtigt ved at lære videnskabsfag og nye sprog. Dette er også et sted, hvor der dannes vaner for livet – bl.a. fleksibilitet, vedholdenhed, spørgelyst og beslutsomhed. Tænkning er en del af hver lektion og selv filosofi bliver en del af hverdagen.


    Vi fodrer og stimulere vores studerendes nysgerrighed, opmuntre dem til at forfølge deres interesser, tilbyder støtte og først og fremmest lærer dem at tænke selv.

  • Top
    • Følger os på